Плуг из газового баллона для мотоблока

Плуг из газового баллона для мотоблока

Плуг из газового баллона для мотоблока

Плуг из газового баллона для мотоблока


Источник: http://spectechzone.com/tekhnika/selkhoztekhnika/oborudovanie-skh/izgotovlenie-pluga-dlya-minitraktora.html

Плуг из газового баллона для мотоблока

Плуг из газового баллона для мотоблока

Плуг из газового баллона для мотоблока

Плуг из газового баллона для мотоблока

Плуг из газового баллона для мотоблока

Плуг из газового баллона для мотоблока